Ανάπτυξη Ιστοσελίδων και WordPress

Κατηγορία
Web Design & Development
Διάρκεια
9 ενότητες
Επίπεδο
Βασικό

Γενικά

Η εκπαιδευτική  ενότητα «Εισαγωγή στο WordPress» παρέχει τις βασικές γνώσεις για την ανάπτυξη και διαχείριση των σύγχρονων Ιστοχώρων μέσω του δημοφιλέστερου εργαλείου διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System – CMS) του WordPress. Η ενότητα επικεντρώνεται στις σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης Ιστοχώρων με το WordPress, περιλαμβάνοντας εισαγωγικά κεφάλαια για την δημιουργία του ανάλογου γνωστικού υπόβαθρου στους σπουδαστές ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων σε ασκήσεις και εργασίες για την εμπέδωση της ύλης.

Ενότητες

  1. Εισαγωγή στο Web Development & στα CMS
  2. Εισαγωγή & Εγκατάσταση του WordPress CMS
  3. Βασικές ρυθμίσεις και επιλογές
  4. Διαχείριση περιεχόμενου (άρθρα, κατηγορίες, πολυμέσα)
  5. Σελίδες, άρθρα και μενού
  6. Χρήστες και Δικαιώματα
  7. Σχεδίαση και Θέματα
  8. Εγκατάσταση και ρύθμιση των Προσθέτων
  9. Ρυθμίσεις ασφαλείας

Σχετικά μαθήματα

Δείτε άλλα Μαθήματα στην ίδια ενότητα.

Menu