Ανάπτυξη Ιστοσελίδων – HTML5 & CSS3

Κατηγορία
Web Design & Development
Διάρκεια
9 ενότητες
Επίπεδο
Βασικό

Γενικά

Η εκπαιδευτική  ενότητα «HTML5 & CSS3» παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τις δυνατότητες της HTML5 και της CSS3 που είναι απαραίτητες για την σχεδίαση και ανάπτυξη των σύγχρονων Ιστοσελίδων. Η ενότητα βασίζεται στην σταδιακή παρουσίαση των εννοιών, περιλαμβάνοντας εισαγωγικά κεφάλαια για την δημιουργία του ανάλογου γνωστικού υπόβαθρου στους συμμετέχοντες, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πρακτική εφαρμογή με ασκήσεις και σχεδίαση Ιστοσελίδας σε πραγματικό περιβάλλον για την εμπέδωση της ύλης.

Ενότητες

 • Εισαγωγή στην HTML
 • Ετικέτες – Span, Div & Meta Tags
 • Παράγραφοι & Κεφαλίδες
 • Λίστες, Πίνακες
 • Χρώματα, Εικόνες και γραφικά
 • Φόρμες & Πλαίσια
 • Εισαγωγή στα CSS3
 • Το μοντέλο του πλαισίου
 • Selectors
 • Περιθώρια και στοίχιση
 • Χρώματα, εικόνες και πολυμέσα
 • Προσαρμοσμένη τυπογραφία μέσω web fonts (google fonts)
 • Animations, transitions και Responsive design

Σχετικά μαθήματα

Δείτε άλλα Μαθήματα στην ίδια ενότητα.

Menu