Ανατομία και τεχνολογίες των Drones (UAS)

Κατηγορία
UAS - Drones
Διάρκεια
8 ενότητες
Επίπεδο
Βασικό

Γενικά

Στην εκπαιδευτική  ενότητα «Ανατομία και τεχνολογίες των Drones (UAS)» παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες και τα υποσυστήματα που συνθέτουν τα Συστήματα  μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.   Παρουσιάζεται το ιστορικό της ανάπτυξης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και  οι διαφορετικές κατηγορίες και τύποι. Η ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγικά κεφάλαια για τις σχετικές τεχνολογίες, ενώ παράλληλα παρουσιάζει συγκεκριμένα συστήματα με τις δυνατότητες και τις λειτουργίες τους για την κατανόηση της ύλης.

Ενότητες

  • Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη
  • Κατηγορίες, τύποι ταξινομήσεις
  • Αεροσκάφος και υποσυστήματα
  • Σταθμός ελέγχου και φορείς ανάρτησης
  • Αρχές αεροδυναμικής και επιφάνειες ελέγχου
  • Αισθητήρες και όργανα
  • Πλοήγηση και αυτονομία
  • Έλεγχος και επικοινωνία

Βιβλιογραφία

Σχετικά μαθήματα

Δείτε άλλα Μαθήματα στην ίδια ενότητα.

Menu