Αντιμετώπιση και προστασία από κακόβουλη χρήση των Drones (UAS)

Κατηγορία
UAS - Drones
Διάρκεια
8 ενότητες
Επίπεδο
Βασικό

Γενικά

Η εκπαιδευτική  ενότητα «Αντιμετώπιση και προστασία από κακόβουλη χρήση των Drones (UAS)» περιλαμβάνει την περιγραφή και την ανάλυση των τεχνολογιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και αναγνώριση των ιπτάμενων μέσων καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες των απειλών και των κινδύνων που δημιουργεί η κακόβουλη αξιοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και οι δυνατότητες παθητικής αλλά και ενργητικής άμυνας ανάλογα με το είδος και της απειλής και του ιπτάμενου μέσου.  Παρουσιάζονται επίσης οι προκλήσεις που δημιουργούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πλαίσιο υβριδικών απειλών.

Ενότητες

  • Ανίχνευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανά κατηγορία.
  • Αναγνώριση και παρακολούθηση εχθρικού UAV
  • Μέθοδοι και τρόποι παθητικής άμυνας
  • Τεχνολογίες και τρόποι ενεργητικής άμυνας.
  • Υβριδικές απειλές και UAV

Βιβλιογραφία

Σχετικά μαθήματα

Δείτε άλλα Μαθήματα στην ίδια ενότητα.

Menu