Αποστολές και Στρατιωτικές Εφαρμογές των Drones (UAS)

Κατηγορία
UAS - Drones
Διάρκεια
8 ενότητες
Επίπεδο
Βασικό

Γενικά

Στην εκπαιδευτική  ενότητα «Αποστολές και Στρατιωτικές Εφαρμογές των Drones (UAS)» παρουσιάζονται οι εφαρμογές και οι αποστολές που πραγματοποίησαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στους πρόσφατους πολέμους. Περιγράφονται οι δυνατότητες Επιτήρησης, Αναγνώρισης και παρακολούθησης των στόχων, οι Ειδικές αποστολές που μπορούν να υλοποιήσουν ενώ η ενότητα εστιάζει στις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UCAS).

Ενότητες

  • Αξιοποίηση των UAS στους πρόσφατους πολέμους
  • Επιτήρηση &αποκάλυψη
  • Αναγνώριση και παρακολούθηση στόχων
  • Ειδικές αποστολές
  • Πολεμικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UCAS).

Βιβλιογραφία

Σχετικά μαθήματα

Δείτε άλλα Μαθήματα στην ίδια ενότητα.

Menu