Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης – SEO

Κατηγορία
Digital Marketing
Διάρκεια
9 ενότητες
Επίπεδο
Βασικό

Γενικά

Η εκπαιδευτική ενότητα «Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης – Search Engine Optimization SEO» παρουσιάζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των Μηχανών Αναζήτησης και τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να σχεδιάζονται και αναπτύσσονται οι Ιστοσελίδες, ώστε να βελτιστοποιείται η εμφάνιση τους στα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης. Η ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγικά κεφάλαια για την δημιουργία του ανάλογου γνωστικού υπόβαθρου στους συμμετέχοντες ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την ολοκλήρωση διαδραστικών ασκήσεων στην τάξη (ή το εργαστήριο) και Εργασίες στο σπίτι, για την κατανόηση της ύλης.
Η ενότητα είναι χωρισμένη σε 6 Ενότητες οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από 10 έως 25 εκπαιδευτικές ώρες ανάλογα με τις γνώσεις και τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων.

Ενότητες

  • Εισαγωγή στις Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Overview)
  • Αντικείμενα της On Page Βελτιστοποίησης (On Page Optimization )
  • Σχεδιασμός Στρατηγικής (Planning the Strategy)
  • Θεμιτές και «Αθέμιτες» τεχνικές (White-Hat and Black-Hat SEO)
  • Βασικά σημεία Off Page Βελτιστοποίησης (Off Page Optimization)
  • Παρακολούθηση της Βελτιστοποίησης (SEO Monitoring)

Σχετικά μαθήματα

Δείτε άλλα Μαθήματα στην ίδια ενότητα.

Menu