Διαφήμιση στο Ίντερνετ & τα Social Media

Κατηγορία
Digital Marketing
Διάρκεια
9 ενότητες
Επίπεδο
Βασικό

Γενικά

Η εκπαιδευτική ενότητα «Διαφήμιση στο Ίντερνετ & Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης » παρουσιάζει τους διαφορετικούς τύπους διαφήμισης στο διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης με ιδιαίτερη έμφαση στο Google Ads και τα Facebook Ads, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση μιας διαφημιστικής εκστρατείας. Η ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγικά κεφάλαια για την δημιουργία του ανάλογου γνωστικού υπόβαθρου στους συμμετέχοντες ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την ολοκλήρωση διαδραστικών ασκήσεων στην τάξη (ή το εργαστήριο) και Εργασίες στο σπίτι, για την κατανόηση της ύλης.
Η ενότητα είναι χωρισμένη σε 6 Ενότητες οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν σε 10 ή 20 ώρες ανάλογα με τις γνώσεις και τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων.

Ενότητες

  1. Κατηγορίες Διαφημίσεων στο Ίντερνετ (Internet Ads Categories) – Τύποι διαφημίσεων, μορφές, βασικά στοιχεία του Search Engine Marketing (SEM).
  2. Εισαγωγή στο Google AdWords (Introduction to Google AdWords) – Λογαριασμός, περιβάλλον εργασίας, δομή διαφημιστικής εκστρατείας.
  3. Λέξεις Κλειδιά και Δημιουργία Διαφήμισης (Working with Keywords and Ads) – Στρατηγική, έρευνα, Google Keyword Tool, δομή διαφήμισης
  4. Διαχείριση διαφημιστικής Εκστρατείας (Managing Ad Campaigns) – Ομάδες διαφημίσεων, ρυθμίσεις, αναφορές, Google Analytics.
  5. Προώθηση & Διαφήμιση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Marketing) –  Επαγγελματική Παρουσία, σύνδεση ΜΚΔ με τον Ιστοχώρο, σχεδιασμός στρατηγικής
  6. Διαφήμιση στο Facebook & το Instagram (Facebook & Instagram Ads) – Τύποι, Προδιαγραφές σχεδίασης, παρακολούθηση, Image Text Check

Σχετικά μαθήματα

Δείτε άλλα Μαθήματα στην ίδια ενότητα.

Menu