Πτητικές λειτουργίες και Ασφάλεια πτήσεων των Drones (UAS)

Κατηγορία
UAS - Drones
Διάρκεια
6 ενότητες
Επίπεδο
Βασικό

Γενικά

Στην εκπαιδευτική  ενότητα «Πτητικές λειτουργίες και Ασφάλεια πτήσεων των Drones (UAS)» περιγράφονται και αναλύονται οι βασικοί ελιγμοί πτήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και τα κυριότερα σημεία που αφορούν την εναέρια κυκλοφορία και την Μετεωρολογία.  Παρουσιάζεται η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα και αναλύονται εκτενώς  οι παράμετροι και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.

Ενότητες

  • Έλεγχος και βασικοί ελιγμοί πτήσης
  • Θεσμικό πλαίσιο
  • Εναέρια κυκλοφορία
  • Μετεωρολογία
  • Ανθρώπινος παράγοντας
  • Ασφάλεια πτήσεων

Βιβλιογραφία

Σχετικά μαθήματα

Δείτε άλλα Μαθήματα στην ίδια ενότητα.

Menu