Τεχνολογίες και Σύγχρονες Εφαρμογές των Drones (UAS)

Κατηγορία
UAS - Drones
Διάρκεια
8 ενότητες
Επίπεδο
Βασικό

Γενικά

Στην εκπαιδευτική  ενότητα «Τεχνολογίες και Σύγχρονες Εφαρμογές των Drones (UAS)» γίνεται εισαγωγή στις επιστήμες της Τηλεπισκόπησης και της  Φωτογραμμετρίας αλλά και στις βασικές αρχές της εναέριας φωτογράφησης με την αξιοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Παρουσιάζονται οι εφαρμογές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην γεωργία ακριβείας,  για την υποστήριξη της Δημόσιας Ασφάλειας, για την προστασία και την φύλαξη των εγκαταστάσεων και των κρίσιμων υποδομών καθώς και για την διαχείριση καταστροφών αλλά και στο πλαίσιο ανθρωπιστικών αποστολών.

Ενότητες

  • Εναέρια φωτογράφηση
  • Τηλεπισκόπηση & Φωτογραμμετρία
  • Γεωργία ακριβείας
  • Εφαρμογές δημόσιας ασφάλειας,
  • Προστασία εγκαταστάσεων
  • Πολιτική προστασία και διαχείριση καταστροφών
  • Ανθρωπιστικές αποστολές

Βιβλιογραφία

Σχετικά μαθήματα

Δείτε άλλα Μαθήματα στην ίδια ενότητα.

Menu