Ψηφιακά Στατιστικά Δεδομένα και Google Analytics

Κατηγορία
Digital Marketing
Διάρκεια
12 ενότητες
Επίπεδο
Βασικό, Προχωρημένο

Γενικά

Η εκπαιδευτική ενότητα «Ψηφιακά Στατιστικά Δεδομένα και Google Analytics» έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μία σε βάθος γνώση των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών της πλατφόρμας του Google Analytics ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη χρησιμοποίηση τους για τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγικά κεφάλαια για την δημιουργία του ανάλογου γνωστικού υπόβαθρου στους συμμετέχοντες ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την ολοκλήρωση διαδραστικών ασκήσεων στην τάξη (ή το εργαστήριο) και Εργασίες στο σπίτι, για την κατανόηση της ύλης.
Η ενότητα είναι χωρισμένη σε 12 Ενότητες οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από 12 έως 30 εκπαιδευτικές ώρες ανάλογα με τις γνώσεις και τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων.

Ενότητες

 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Στατιστικά Δεδομένα
 •  Επισκόπηση και περιβάλλον του Google Analytics
 •  Οι Αναφορές του Google Analytics
 •  Προκαθορισμένα και προσαρμοσμένα Φίλτρα
 • Τμήματα και προσαρμοσμένες Αναφορές
 •  Γραφικά Στοιχεία και προσαρμοσμένοι Πίνακες Ελέγχου
 •  Μετατροπές και Στόχοι
 •  Οι Διοχετεύσεις στο Google Analytics
 • Ενσωμάτωση του Search Console
 •  Βασικά στοιχεία για το Google Tag Manager
 •  Παρακολούθηση των Εκστρατειών AdWords
 •  Προσαρμοσμένες Διαφημιστικές Εκστρατείες

Σχετικά μαθήματα

Δείτε άλλα Μαθήματα στην ίδια ενότητα.

Menu